Права та обов’язки

Права та обов’язки сторін

Постачальник зобов’язаний:
Дотримуватись правил постачання природного газу;
Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
В установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної зпостачанням природного газу;
Своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;
Cвоєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
Дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
Пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайнпереказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
Створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на вебсайті постачальника у мережі Інтернет;
Надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

Постачальник має право
Ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:
Проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
Перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;
Розірвання договору постачання природного газу;
Відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
Настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про ринок природного газу” та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

Також постачальник має право:
Укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
Отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
На безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
На повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
На ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

Споживач зобов’язується:
Дотримуватись вимог правил постачання природного газу;
Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
Забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
‐ порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
‐ відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
‐ перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
‐ відсутності укладеного договору постачання природного газу.

Споживач зобов’язується:
Дотримуватись вимог правил постачання природного газу;
Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
Забезпечувати допуск представників постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
‐ порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
‐ відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
‐ перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
‐ відсутності укладеного договору постачання природного газу.

 

Витяг з розділу II «Порядок постачання природного газу споживачам,
що не є побутовими» Правил постачання природного газу
затверджених постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015

 

Enter your keyword

Order a consultation